Om oss i Gildeskål Vekst

Selskapet ble stiftet høsten 2005 og er heleid av Gildeskål Kommune. Formålet med selskapet er å tilby mennesker som av ulike årsaker er ute av det ordinære arbeidsmarkedet en meningsfylt sysselsetting, enten av varig karakter eller med målsetning om å komme tilbake i ordinært arbeide, helt eller delvis. Vår visjon er trygghet i hverdag og arbeid.

Våre samarbeidspartnere er Gildeskål kommune, NAV, Psykisk helsetjeneste, Sosialtjenesten, Menighetskontoret, Skoleverket, Studiesenter Salten og lokalt næringsliv.

Er du ikke i ordinært arbeid og ønsker sysselsetting, gjerne kombinert med oppfriskning eller påbygning av kompetanse, er det bare å ta kontakt for en samtale over en kopp kaffe, så kan vi se om vi kan bidra med noe, eller sette deg i kontakt med rett instans for å komme igang med noe som kan være positivt for deg.