Utstyrssentralen

Utstyrssentralen ble i november 2020 flyttet fra Gildeskål Vekst AS og er nå en del av BUA Gildeskål.

BUA Gildeskål låner ut gratis tur, sports- og fritidsutstyr.  Tlf. til BUA 481 71 929

For mer info se www. gildeskål kommune.no