Utstyrssentralen

Utstyrssentralen ble i november 2020 flyttet fra Gildeskål Vekst AS og er nå en del av BUA Gildeskål.

BUA Gildeskål låner ut gratis tur, sport- og fritidsutstyr.

For mer info. se hjemmesiden til Gildeskål kommune.